André Kerkhof

adviseur o.g.

 

 

B e d r ij f s f i n a n c i e r i n g

 

Home

Ervaringen

Taxeren

Huis kopen

Woninghypotheken

Bedriijfspand

Bedrijfsfinanciering

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering van bedrijven en bedrijvenfsmatig vastgoed

is door de grote en dikwijls onregelmatige geldstroom bij bedrijven een complex geheel.

Dikwijls is er sprake van een langlopend krediet (hypotheek) in combinatie met een middellang en/of een kortlopend krediet (rekening courant). Ook andere manieren zijn denkbaar.

 

 Zekerheden worden door de banken dan gevraagd op het onroerend goed in de vorm van een hypotheek (soms zelfs op de privé-woning) en op voorraden, debiteuren en andere bezittingen (dikwijls met fiduciaire eigendomsoverdracht).

 

Voor de hypotheek verlangt de bank bijna altijd een gedegen taxatierapport.

 

Taxeren van bedrijfsmatig onroerend goed vergt nogal wat onderzoek bij o.a. de gemeente (denk daarbij o.a. aan het geldende bestemmingsplan), bij de provincie (denk maar eens aan mogelijke bodemverontreiniging) en soms ook diepgaander dan gebruikelijk bij het kadaster (denk hierbij aan bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen, eventuele erfpachtvoorwaarden e.d.).